Державний стандарт догляду вдома

Державний стандарт догляду вдома - Тисменицькй район
01.04.2014 - 15:31

З метою покращення якості надання соціальних послуг та впровадження  Програми  економічних реформ  на 2010-2014 роки  «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» Міністерством соціальної політики розроблено та затверджено наказом №760 від 13.11.2013р. Державний стандарт догляду вдома.

Цей Державний стандарт визначає зміст, обсяг, умови та порядок надання соціальної послуги догляду вдома, показники її якості для суб’єктів незалежно від форм власності, які надають цю послугу.

Соціальна послуга догляду вдома в обсягах, визначених цим Державним стандартом, надається безоплатно, за плату або із встановленням диференційованої плати.

Підставою для отримання соціальної послуги догляду вдома є звернення (заява) отримувача соціальної послуги або його законного представника до управління соціального захисту  районної державної адміністрації. Рішення про надання соціальної послуги догляду вдома чи відмову у її наданні приймається суб’єктом, що надає соціальну послугу протягом 14 календарних днів з моменту звернення. Таким суб’єктом є територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Тисменицького району.

Проведення комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та складання індивідуального плану здійснюються протягом 5 календарних днів з дати звернення (подання заяви) отримувача (чем) соціальної послуги або його законного представника (законним представником).

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  може відмовити отримувачеві у її наданні, якщо він нездатний задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги.

Соціальна послуга догляду вдома надається після здійснення первинного комплексного визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складання індивідуального плану та укладення договору на надання соціальної послуги догляду вдома.

Індивідуальний план є основою для надання соціальної послуги догляду вдома та ґрунтується на визначенні індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги,  складається й узгоджується з кожним отримувачем соціальної послуги та територіальним центром у двох примірниках.

Соціальна послуга догляду вдома надається за місцем проживання отримувача соціальної послуги (вдома) протягом робочого дня. Соціальна послуга догляду вдома може надаватись постійно (ІІІ, ІV групи рухової активності - 2 рази на тиждень, V група рухової активності - 5 разів на тиждень), періодично (2рази на місяць), тимчасово (визначений у договорі період).

Принципи надання соціальної послуги догляду вдома:

1. Доступність  соціальної послуги догляду вдома.

2. Незалежність отримувача соціальної послуги.

3. Захист та безпека отримувача соціальної послуги.

4. Конфіденційність інформації.

Основні заходи, що складають зміст соціальної послуги догляду вдома, передбачають:

для отримувачів соціальної послуги ІІІ групи рухової активності:

- допомогу у веденні домашнього господарства - закупівлю та доставку продуктів харчування, ліків та інших товарів, допомогу у приготуванні їжі, допомогу у прибиранні житла, дрібний ремонт одягу, взуття;

- надання інформації з питань соціального захисту населення;

- допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги;

- допомогу в оформленні документів, внесення платежів;

для отримувачів соціальної послуги ІV групи рухової активності(включає тіж послуги, що і для III групи), а також:

- допомогу у самообслуговуванні - допомогу у вмиванні, обтиранні, обмиванні, вдяганні, роздяганні, зміні натільної білизни, зміні постільної білизни, у користуванні туалетом тощо;

- допомогу при пересуванні по квартирі;

- допомогу в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами - виклик лікаря, комунальних служб, транспортних служб, відвідування хворих у закладах охорони здоров’я;

- навчання навичкам самообслуговування - навчання навичкам вмивання, обтирання, обмивання, вдягання, роздягання, зміни натільної білизни, зміни постільної білизни, у користуванні туалетом;

- допомогу в обробітку присадибних ділянок для сільської місцевості (площа обробітку присадибних ділянок визначається окремо для кожного конкретного випадку, але не більше ніж 0,02 гектара);

- допомогу у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними;

- психологічну підтримку (бесіди, спілкування, мотивацію до активності, консультації психолога);

- надання інформації з питань соціального захисту населення;

- допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги;

- допомогу в оформленні документів, внесення платежів;

для отримувачів соціальної послуги V групи рухової активності

( включає ті ж послуги, що і для IV групи ), а також:

- допомогу у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними;

- психологічну підтримку (бесіди, спілкування, мотивацію до активності, консультації психолога);

- надання інформації з питань соціального захисту населення;

- допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги;

- допомогу в оформленні документів, внесення платежів.

Зміст та обсяг соціальної послуги догляду вдома для кожного отримувача соціальної послуги визначаються індивідуально залежно від ступеня індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги та зазначаються в договорі на отримання соціальної послуги догляду вдома.

 

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Тисменицького району.

Підтримайте сайт - поділіться новиною в соціальній мережі!